survey

Výsledky průzkumu spokojenosti našich klientů s programem Benefit Plus

V únoru 2014 proběhl průzkum spokojenosti s programem Benefit Plus mezi našimi zákazníky. V rámci zpětné vazby jsme obdrželi 28 odpovědí od 60 oslovených personalistů a řadu podnětů ke zlepšení.

Hlavní zjištění jsou tato:

  • 96 % našich klientů hodnotí svoji celkovou spokojenost s programem Benefit Plus jako ZCELA SPOKOJEN nebo VELMI SPOKOJEN (z toho 61 % klientů hodnotí program jako ZCELA SPOKOJEN).
  • 91 % našich klientů souhlasí s tím, že jim program Benefit Plus pomáhá maximalizovat návratnost investic do benefitů (z toho 65 % ZCELA SOUHLASÍ).
  • 96 % klientů je spokojeno s úrovní naší zákaznické péče (z toho 74 % je ZCELA SPOKOJENO).

Děkujeme!