Moduł Pochwał w Benefit Plus

Wyrazy uznania i pochwały dla pracownika za jego wyjątkowe osiągnięcia lub wysiłek są najbardziej skutecznymi sposobami motywacji. W praktyce jednak nieczęsto się je stosuje, gdyż zależą one wyłącznie od umiejętności menadżerów, a działy kadr nie mają narzędzi aby wspierać te procesy.

Jak to działa?

Moduł Pochwał jest to nowy dodatkowy moduł w kafeterii Benefit Plus, w którym wszyscy pracownicy mogą oceniać wyjątkowe osiągnięcia swoich kolegów. Współpracownicy mają więcej okazji aby zaobserwować takie osiągnięcia niż bezpośredni przełożony czy pracownik działu kadr. Pochwały są przy tym powiązane z wartościami firmy, aby tym samym wspierać realizowanie tych wartości przez pracowników.

Każda pochwała widoczna jest na pulpicie Modułu Pochwał w aplikacji Benefit Plus oraz wysyłana jest emailem do pracownika włącznie z certyfikatem; w kopii jest załączony przełożony pracownika. Przełożony może następnie według uznania przydzielić pracownikowi premię ze swojego konta kierownika w aplikacji.

Główne zalety

Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników

 Po wprowadzeniu Programu Pochwał, firmy odnotowują zwiększenie motywacji u pracowników o około 10 % (np. 16% w firmie Symantec , w Virgin Media o 11%), co wpływa na wzrost produktywności w firmie, większe zadowolenie pracowników oraz lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Zero kosztów

 pracownicy chwalą się wzajemnie i tym samym wzajemnie się motywują. Bez żadnych dodatkowych kosztów, a nawet czasu ze strony pracodawcy. Czy to nie jest doskonałe?

Kolejne źródło obiektywnej oceny pracowników

 Każda pochwała wysyłana jest również  do bezpośredniego przełożonego danego pracownika, który ma potem większą świadomość jak inni pracownicy postrzegają jego podwładnego
 Wszystkie pochwały można przedstawić w formie raportu i poddawać regularnej ocenie.
 Menedżer może wraz z pochwałą doładować konto w kafeterii pracownika. Szybko, łatwo i skutecznie. Kto daje szybko, daje podwójnie.