Moduł Total Rewards

Zadaniem Modułu Total Rewards  jest komunikowanie spersonalizowanych wartości wszystkich świadczeń każdemu pracownikowi. Umożliwia on przedstawienie pracownikowi całkowitej wartości dodanej wszystkich benefitów. Stworzyliśmy go w oparciu o sugestie naszych klientów, ponieważ pracownicy nie uświadamiają sobie często wartości otrzymywanych benefitów lub w ogóle o niektórych nie wiedzą. A pracodawcy inwestują w nie niemałe budżety. 

Jak to działa?

Typowymi świadczeniami opisywanymi w tej fakultatywnej częsci kafeterii są benefity z zakresu warunków pracy (dodatkowe dni wolne, krótsze lub elastyczne godziny pracy, praca z domu, lub np. bonus przy przejściu na emeryturę lub za oddawanie krwi), z zakresu edukacji (oferowane wszystkim pracownikom kursy językowe i inne, programy rozwoju dla utalentowanych pracowników), finansowane przez pracodawcę akcje firmowe, darmowe napoje w miejscu pracy i wiele innych.
Moduł Total Rewards  pozwala spersonalizować wygląd aplikacji zgodnie z kryteriami ustalonymi dla różnych grup użytkowników, w zależności od struktury organizacyjnej, w tym wyświetlanie spersonalizowanych wartości dla każdego pracownika (np. dyrektor, menedżer i specjalista, mogą widzieć zupełnie inne treści w tej zakładce).
W tym miejscu pracownik może też zobaczyć z jakich świadczeń korzystał w ubiegłym roku (Total Rewards Statement w formie elektronicznej).

Główne zalety

Maksymalny zwrot z inwestycji w benefity
Pracownicy mają przegląd wszystkich świadczeń, więc firma nie wydaje środków na marne.
Idealny dla komunikowania świadczeń dostępnych dla wszystkich pracowników

Spersonalizowane środowisko
Każdy pracownik widzi tylko swoje świadczenia i ich wartości.
Zakładka opisowa może również zależeć od grupy, do której zaszeregowano pracownika (np. kierownik może zobaczyć zupełnie inne środowisko niż specjalista).

Połączenie z kafeterią

Pracownik może natychmiast zamówić świadczenie po przeczytaniu jego opisu