Manažerské odměny

Manažerský modul Benefit Plus umožní Vašim manažerům snadno, rychle a zcela jedinečným způsobem odměňovat lidi v jejich týmech za transparentních podmínek stanovených společností. To vše navíc s jednoduchým systémem kontroly a reportingu.

Jak to funguje?

Každý manažer bude mít možnost v rámci přiděleného rozpočtu udělovat extra body svým zaměstnancům jako uznání za mimořádný výkon. Zaměstnanci je současně s přidělenými body doručen i elektronický certifikát s poděkováním a uvedením konkrétního důvodu ocenění. Cílem je poskytnout manažerům jednoduchý nástroj k rychlému odměnění členů jeho týmu. Oceněný zaměstnanec má potom maximální svobodu pro využití přidělené odměny dle vlastních preferencí.

Hlavní výhody pro zaměstnavatele

Zvýšení motivovanosti zaměstnanců

 S modulem Manažerské odměny se zaměstnanecké benefity konečně mohou stát skutečným motivačním nástrojem, protože modul umožňuje navázat benefity na pracovní výkon.

Daňové zvýhodnění

 Příjemným bonusem je také skutečnost, že všechny takto přidělené odměny jsou pro firmu daňově výhodné a zaměstnavatel z nich neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. Na straně oceněného zaměstnance jde o čistý příjem osvobozený od daně i dalších odvodů. Z každých takto přidělených 1000 Kč tak zaměstnanec získá oproti peněžní odměně o 31,1 % více, přičemž zaměstnavatel ušetří 8,5 %.