Modul pochval

Uznání a pochvala zaměstnanců za jejich nadstandardní výkon je jeden z nejúčinnějších způsobů motivace. V praxi je bohužel tento nástroj relativně málo využívaný. Je ponechán čistě na dovednostech manažerů a HR oddělením není většinou nikterak systémově řízen.

Jak to funguje?

Program pochval je volitelný modul aplikace Benefit Plus, ve kterém mohou všichni zaměstnanci ocenit nadstandardní úsilí jakéhokoliv kolegy. Kolegové totiž mají často více příležitostí zaregistrovat takový výkon než jeho přímý nadřízený. Pochvaly jsou přitom vázány na firemní hodnoty, aby se podporovalo chování zaměstnanců v souladu s těmito hodnotami.

Každá pochvala je pak vyvěšena na firemní e-nástěnce v aplikaci Benefit Plus a zaslána včetně diplomu e-mailem zaměstnanci i jeho manažerovi. Program takto pomáhá objektivnějšímu hodnocení pracovního výkonu, určování klíčových zaměstnanců a přispívá k celkově lepší firemní kultuře.

Hlavní výhody

Prokazatelné zvýšení motivovanosti a engagementu

 Po zavedení uceleného programu pochval dosahují firmy běžně nárůstu angažovanosti zaměstnanců o cca 10 % (např. Symantec o 16 % nebo Virgin Media o 11 %), což má pak výrazný pozitivní dopad na výkonnost firmy, spokojenost zákazníků a finanční výsledky firmy.

Nulové náklady

Zaměstnanci se sami chválí a sami se tak motivují. Bez jakýchkoliv nákladu navíc nebo dokonce i Vašeho času. Není to skvělé?

Další zdroj pro objektivnější hodnocení výkonu zaměstnance

Každá pochvala se dostane i k přímému manažerovi pochváleného, takže ten má lepší přehled o tom, jak jeho podřízeného vnímají kolegové.
Výsledky jsou reportovatelné a mohou tak být každý měsíc vyhodnocovány.
Současně s pochvalou může manažer udělit zaměstnanci i odměnu v manažerském modulu. Rychle, snadno a efektivně. Kdo rychle dává, dvakrát dává.