Motivačný portál Benefit Plus

Motivačný portál Benefit Plus predstavuje prístup k firemným benefitom, kde si zamestnanci slobodne volia benefity bez administratívnej a organizačnej záťaže pre zamestnávateľa. Portál naviac zvyšuje angažovanosť zamestnancov a podporuje firemnú kultúru.

Hlavným prostredím portálu je e-shop s benefitmi (cafeteria), ktorý umožňuje veľké množstvo individuálnych nastavení podľa potrieb zamestnávateľa. Rozšírením o ďalšie moduly sa z Benefit Plus stane komplexný systém starostlivosti o zamestnanca.

Cafeteria Benefit Plus je program voliteľných zamestnaneckých benefitov spravovaný prostredníctvom internetovej aplikácie dostupné on-line 24 hodín denne. Na všetkých počítačoch, tabletoch a smartfónoch (iOS a Android). V rámci tejto aplikácie má každý zamestnanec prístup ku všetkým firemným benefitom a v rámci prideleného rozpočtu si môže “nakupovať” najrôznejšie služby alebo objednávať interné benefity.

Zamestnanci môžu prostredníctvom cafeterie objednávať služby z oblasti športu, kultúry, cestovania, zdravia alebo vzdelávania. Okrem toho tiež zamestnávateľom umožňuje spravovať i komplikované interné benefity ako sú stravné lístky, tímové benefity, DDS alebo nákup dodatkovej dovolenky. Dôraz pritom kladieme na komunikáciu hodnoty, ktorú zamestnanci v podobe benefitov od Vás získavajú.

Prínosy programu

Zvýšite spokojnosť Vašich zamestnancov s benefitmi, čo sa pozitívne prejaví na ich pracovnom výkone.
Budete mať viac času na strategické riadenie vďaka významnému zníženiu administratívy.
Prepracovaný systém reportov prináša dokonalý prehľad o čerpaní benefitov a využívaní modulov.
Získate riešenie, ktoré sa neustále rozvíja a do budúcnosti ho môžete ľubovoľne upravovať.

Kľúčové výhody

Program Benefit Plus ponúka predovšetkým maximalizáciu efektu z vynaložených nákladov na benefity, pretože v cafeterii si zamestnanec vyberá zo širokej ponuky iba také služby, o ktoré má najväčší záujem. Preto Benefit Plus aj s rovnakým rozpočtom umožňuje doručovať významne vyššiu hodnotu.

Minimálna administratíva pre zamestnávateľa.
Spravodlivé a pohodlné čerpanie benefitov pre zamestnancov.
Voliteľné moduly na podporu motivácie a firemnej kultúry.
Zníženie nákladov na odmeňovanie – finančne efektívnejší systém.
Zachovanie všetkých súčasných benefitov a ich zaradenie do aplikácie.
Jednoduchá a rýchla implementácia.
Neobmedzený výber benefitov – neobmedzenosť zmluvnej sieti.
Neustály prehľad o stave konta a histórii čerpania.

Spôsoby čerpania benefitov v programe Benefit Plus

Užívatelia programu Benefit Plus môžu služby čerpať prostredníctvom SMS voucherov, vytlačených e-voucherov, platbou cez platobnú bránu, platbou cez mobilnú aplikáciu alebo kartou Benefit Plus. Poukážky si zamestnanci sami vystavujú v cafeterii a je nimi možné platiť v celej sieti našich zmluvných partnerov. Ich hlavnou výhodou je rýchlosť objednania benefitu a možnosť okamžitého čerpania služby.

Platobnou kartou Benefit Plus je možné platiť na väčšine obchodných miest za služby z oblasti športu, kultúry, zdravia, cestovania a vzdelávania alebo môže fungovať aj ako e-stravenková karta pre platby v reštauráciách. Môže byť predplatená alebo priamo prepojená s benefitovým účtom. E-stravenkové karty sú vydávané navyše s bezkontaktným NFC čipom.

Program Benefit Plus však umožňuje čerpať služby od ľubovoľného poskytovateľa v SR, takže sloboda voľby dodávateľa je neobmedzená.

Prečo zvoliť outsourcing cafeterie

Slobodná voľba pre zamestnancov znamená výrazný nárast administratívy pre Vás. Musíte viesť podrobnú evidenciu čerpania, likvidovať faktúry, oznamovať zamestnancom zostatky na ich účtoch, a to je otrava. Oveľa lepšie je, keď za Vás túto nepríjemnú časť urobí niekto iný a Vy sa budete venovať niečomu zábavnejšiemu a dôležitejšiemu.

Ak chcete skutočne optimalizovať náklady na benefity, vyberte outsourcing od dodávateľa, ktorý preberá všetku administratívnu záťaž a ešte prináša ďalšiu pridanú hodnotu – fungujúci nástroj a know-how.

Pre to, že je outsourcing naozaj tou najlepšou voľbou hovorí aj fakt, že túto formu využívajú aj všetky poradenské spoločnosti tzv. Big Four. Nie náhodou potom pracujeme pre všetky z nich.

Partnerská sieť Benefit Plus

V sieti partnerov Benefit Plus dnes nájdete viac ako 2000 obchodných miest z celej Slovenskej republiky, pričom ich počet sa každý mesiac zvyšuje. Informácie o požiadavkách na zaradenie konkrétnych poskytovateľov získavame vlastnou analýzou čerpania benefitov, ale aj z podnetov užívateľov a našich zákazníkov. Kartou Benefit Plus je možné dnes platiť vo viac ako 1600 zariadeniach.

Medzi našich partnerov patria najvýznamnejšie tuzemské cestovné kancelárie, siete multikín, populárne wellness centrá a posilňovne, golfové kluby alebo najrôznejšie zdravotnícke zariadenia.
partneri 4