Manažérske odmeny

Manažérsky modul Benefit Plus umožní Vašim manažérom ľahko, rýchlo a úplne jedinečným spôsobom odmeňovať ľudí v ich tímoch za transparentných podmienok stanovených spoločnosťou. To všetko navyše s jednoduchým systémom kontroly a reportingu.

Ako to funguje?


Každý manažér bude mať možnosť v rámci prideleného rozpočtu udeľovať extra body svojim zamestnancom ako uznanie za mimoriadny výkon. Zamestnancami je súčasne s pridelenými bodmi doručený aj elektronický certifikát s poďakovaním a uvedením konkrétneho dôvodu ocenenia. Cieľom je poskytnúť manažérom jednoduchý nástroj k rýchlemu odmeneňovaniu členov jeho tímu. Ocenený zamestnanec má potom maximálnu slobodu pre využitie pridelenej odmeny podľa vlastných preferencií.

Hlavné vyhody pre zamestnávateľov

Zvýšenie motivácie zamestnancov

 S modulom Manažérske odmeny sa zamestnanecké benefity konečne môžu stať skutočným motivačným nástrojom, pretože modul umožňuje nadviazať benefity na pracovný výkon.