Modul pochvál

Uznanie a pochvala zamestnancov za ich nadštandardný výkon je jeden z najúčinnejších spôsobov motivácie. V praxi je bohužiaľ tento nástroj relatívne málo využívaný. Je ponechaný čisto na schopnostiach manažérov a HR oddelením nie je väčšinou nijak systémovo riadený.

Ako to funguje?

Program pochvál je voliteľný modul aplikácie Benefit Plus, v ktorom môžu všetci zamestnanci oceniť nadštandardné úsilie akéhokoľvek kolegu. Kolegovia totiž majú často viac príležitostí zaregistrovať taký výkon ako jeho priamy nadriadený. Pochvaly sú pritom viazané na firemné hodnoty, aby sa podporovalo správanie zamestnancov v súlade s týmito hodnotami.

Každá pochvala je potom vyvesená na firemnej e-nástenke v aplikácii Benefit Plus a zaslaná vrátane diplomu e-mailom zamestnancovi i jeho manažérovi. Program takto pomáha objektívnejšiemu hodnoteniu pracovného výkonu, určovanie kľúčových zamestnancov a prispieva k celkovo lepšej firemnej kultúre.

Hlavné výhody

Preukázateľné zvýšenie motivovanosti a Engagement

Po zavedení uceleného programu pochvál dosahujú firmy bežne nárastu angažovanosti zamestnancov o cca 10% (napr. Symantec o 16 % alebo Virgin Media o 11 %), čo má potom výrazný pozitívny vplyv na výkonnosť firmy, spokojnosť zákazníkov a finančné výsledky firmy.

Nulové náklady

 Zamestnanci sa sami chvália a sami sa tak motivujú. Bez akýchkoľvek nákladov navyše alebo dokonca aj Vášho času. Nie je to skvelé?

Ďalší zdroj pre objektívnejšie hodnotenie výkonu zamestnanca

 Každá pochvala sa dostane aj k priamemu manažérovi pochváleného, takže ten má lepší prehľad o tom, ako jeho podriadeného vnímajú kolegovia.
 Výsledky sú reportovatelné a môžu tak byť každý mesiac vyhodnocované.
 Súčasne s pochvalou môže manažér udeliť zamestnancovi aj odmenu v manažérskom module. Rýchlo, ľahko a efektívne. Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.