Modul Total Reward

Modul Total Reward je zameraný na prehľadnú komunikáciu všetkých poskytovaných (voliteľných a najmä plošných) benefitov a umožní vám účinne zdôrazniť ich celkovú hodnotu. Vytvorili sme ho na základe námetov od našich klientov, pretože zamestnanci si radu výhod dostatočne neuvedomujú alebo o nich vôbec nevedia. Hoci do nich zamestnávatelia investujú významné prostriedky.

Ako to funguje?

Typickými zástupcami tejto kategórie sú výhody z hľadiska pracovných podmienok (dovolenka naviac, skrátená a flexibilná pracovná doba, sick-days, alebo napr. odmena pri odchode do dôchodku, odmena za darcovstvo krvi), z oblasti vzdelávania (plošne poskytované jazykové a iné kurzy, rozvojové programy pre interné talenty), firmou hradené tímové akcie, nápoje na pracovisku zadarmo a rada ďalších.

Modul Total Reward vám umožní personalizovať zobrazované prostredie aplikácie podľa stanovených kritérií pre niekoľko skupín užívateľov podľa organizačnej štruktúry, vrátane zobrazovania individuálnych hodnôt pre každého zamestnanca. (Napr. riaditeľ, manažér a špecialista tak môžu vidieť úplne odlišné prostredie aplikácie s odlišnou ponukou benefitov.).

Tento prehľad môže byť tiež použitý retrospektívne ako zobrazenie celkovej hodnoty, ktorú zamestnanec v uplynulom roku od zamestnávateľa získal (ako elektronická forma Total reward statement).

Hlavné výhody

Maximálna návratnosť investícií do benefitov

 Zamestnanci majú prehľad o všetkých benefitoch, takže nevynakladáte prostriedky zbytočne.
 Ideálny pre komunikáciu plošných benefitov.

Personalizované prostredie

Každý zamestnanec vidí len svoje benefity a svoje hodnoty.
 Prostredie sa môže líšiť aj podľa pracovného zaradenia zamestnanca (manažér tak napr. môže vidieť úplne iné prostredie ako špecialista).

Prepojenie s Cafeteriou

 Zamestnanec môže hneď po nájdení informácie benefit objednať.